Announcements

Articles of Association

 

 

Vedtægter

Det Østasiatiske Kompagni A/S

CVR-nr. 26 04 17 16
 

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2024

 

Aktionærsekretariatet

Det Østasiatiske Kompagni A/S

Indiakaj 16 – 2100 København Ø