Announcements

Articles of Association

 

 

Vedtægter

EAC Invest A/S 

CVR-nr. 26 04 17 16
 

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 20. april 2021

 

Aktionærsekretariatet

EAC Invest A/S

Indiakaj 16 – 2100 København Ø

Telefon: 3525 4300 - Telefax: 3525 4313